PASQUINES

PROGRAMA DE SUPORT A LA CREACIÓ


2020 // GUANYADORES DE LA BECA D'ENREGISTRAMENT DE CÀPSULA AUDIOVISUAL

2022 // GUANYADORES DE LA BECA KM.0 // GUANYADORES DE LA BECA DE PRODUCCIÓ DE DIRECTE


BIO

Pasquines és un punt de trobada, d’intersecció de mirades i transformacióde processos individuals i col•lectius. És mirall que convida a mirar-seendins. Pasquines és el destapar, el compartir una intimitat molt seva quemai no deixa de ser política. I és, també, el fer-ho sempre de manerahoritzontal, trencant amb la jerarquia escènica tradicional que dona unespai central a la figura del o la cantant. Cada concert és una experiènciaúnica, preparada amb cura per a cada ocasió, i coherent amb el nostrecontext. El seu estil musical es mou entre la cançó d’autor i la música tradicional,amb una forta presència de sons ibèrics i de rumba catalana. El que lescaracteritza és l’art de teixir les cançons amb poesies, generant unanarració poètica i reflexiva als espectacles plena d’emoció. Aquest projecte va néixer de la necessitat d’apoderament individual entant que dones, de la voluntat de feminitzar els escenaris i d’expressar-se através de l’art. Així, prenent el concepte de pasquí, van comprometre’s aactuar com a altaveus de denúncia de diferents lluites. Han actuat arreudels països catalans, sumant més de 60 concerts, i en contextos i ambpúblics ben diversos. Podríem dir que el seu èxit ha estat un èxit analògic,fruit d’un boca a boca molt orgànic més que de l’efervescència de lesxarxes socials. És per això que Pasquines és resistència i família: al llarg dela seva trajectòria, les integrants del grup han après a viure el projecteposant la vida al centre i no la lògica productivista del mercat musical.

MULTIMÈDIA