[Volver a la página de inicio]
18:55
27/08/2014
Músic » |

PRESENTACIÓ PROJECTE INTERNACIONAL AA++ al MERCAT DE MÚSICA VIVA

[PRESENTACIÓ PROJECTE INTERNACIONAL AA++ al MERCAT DE MÚSICA VIVA]

 

 
* La iniciativa AA++ facilitarà als grups l’accés als mercats català i francès amb ajudes per desplaçaments, promoció i acompanyament artístic professional
 
* Tres grups catalans i quatre francesos són becats pel projecte, que ha comportat l’associació de mànagers i agències de contractació d’ambdues bandes dels Pirineus
 
* La presentació durant el MMVV comptarà, a més, amb el showcase d’un dels grups participants, els francesos Cats on Trees
 
 
Aquest dijous 12 de setembre a les 14h  i en el marc de la 25a edició del Mercat de Música Viva de Vic tindrà lloc la presentació de la segona edició de AA++, el projecte internacional d' Acompanyament artístic Euroregió. En aquesta presentació es donaran a coneixer totes les novetats de l'edició d'enguany, a més del showcase de Cats on Trees.

Es prega confirmació.
 
AA++ 2013-14 | Què és?
 
El Projecte AA++ 2013-14 pretén connectar els principals agents musicals de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Es tracta d’una iniciativa impulsada per les Cases de la Música des del cantó català dels Pirineus i per Avant Mardi (regió del Migdia Pirineus) i per MDS (regió del Llenguadoc Rosselló) des del cantó francès, amb el patrocini principal del GECT Pirineus Mediterrània (Grup Europeu de Cooperació Territorial) i la col·laboració del MMVV i l’Institut Ramon Llull.
 
 
AA++ | D’on venim
 
L’edició d’enguany de l’AA++ recull el testimoni de l’experiència assolida el 2011-2012, quan una primera edició del projecte portà a l’intercanvi de grups musicals entre les dues bandes dels Pirineus. Aquest AA++ 2013-2014 pretèn facilitar la mobilitat dels grups a ambdós cantons de la frontera, la incorporació del mercat francès i català a les àrees d’actuació immediates dels grups dels territoris que cooperen i, el més important, pretén fer-ho posant d’acord agències de contractació de banda i banda dels Pirineus.
 

AA++ | Els socis del projecte
 
Les Cases de la Música, que en l’edició d’enguany són a més cap de projecte, s’encarreguen de coordinar la participació de les agències catalanes al projecte, a més d’assessorar-les en tot el procés. Avant Mardi s’encarrega de les agències franceses de la regió del Migdia Pirineus i MDS de les agències franceses de la regió del Llenguadoc Rosselló.
 
AA++ 2013-14 | Objectius i funcionament
 
L’AA++ 2013-14 becarà els tres millors projectes presentats de manera comuna entre dues agències, una de catalana i una de francesa. L’agència catalana i l’agència francesa hauran d’arribar a entesa i compromisos de treball en l’intercanvi de grups dels seus respectius catàleg. La intenció final és que l’agència catalana incorpori al seu roster un dels grups de l’agència francesa i que l’agència francesa n’incorpori un de la catalana al seu catàleg. Per participar al projecte i optar a les ajudes és imprescindible arribar a acords amb agències de l’altra banda dels Pirineus: no es becaran actuacions unidireccionals exclusives. L’AA++ 2013-14 no és un simple projecte d’intercanvi de grups: es tracta de facilitar als grups una primera fase d’entrada al nou mercat acompanyats d’una estructura professional que conegui de primera mà el mercat, a més d’oferir recolzament extraordinari en forma de promoció i acompanyament artístic acurat.
 
AA++ | Calendari assolit
 
JUNY, JULIOL, AGOST i SETEMBRE DE 2012
Desenvolupament del projecte per part dels tres socis, avaluant les deficiències detectades a la primera edició i apostant per la fòrmula d’implicació directa i col·laboració entre mànagers i agències de contractació
 
OCTUBRE DE 2012
Presentació del projecte al Grup Europeu de Cooperació Territorial
 
GENER DE 2013
Aprovació de la segona edició del projecte AA++ 2013-2014
 
FEBRER i MARÇ DE 2013
Implementació de la primera fase del projecte i preparació del llançament públic
 
4 i 5 D’ABRIL DE 2013
Celebració de les jornades ‘Claus d’accès al mercat francès’, realitzades conjuntament amb ARC i MMVV a Barcelona. Presentació del projecte a mànagers i agències catalanes i franceses i primera trobada i intercanvi entre agents d’ambdós cantons de la frontera
 
ABRIL
Llançament del web www.aaplusplus.eu, portal d’accès pels professionals: inscripció de les agències i creació d’stands virtuals dels grups musicals a fi efecte de facilitar de manera online la cerca de partenaires pel projecte
 
ABRIL, MAIG i JUNY DE 2013
Període d’inscripció i de feina per a les agències: elaboració dels stands virtuals, recerca de partenaires adients, contactes i elaboració de projectes comuns
 
JULIOL DE 2013
Data límit de presentación de projectes per part de les agències participants
Període d’avaluació per part dels socis del projecte
 
AGOST DE 2013
Cimera d’associats i tria dels tres millors projectes transfronterers
 
 
AA++ | Calendari immediat
 
12 de SETEMBRE DE 2013
Dins el marc del MMVV, el 12 de setembre es presentarà publicament l’edició 2013-2014 de l’AA++ i dels tres projectes seleccionats. Durant els dies del MMVV es realitzarà una nova trobada entre tots els agents que prenen part del projecte: socis impulsors, agències seleccionades i bandes participants
 
OCTUBRE 2013 – ABRIL 2014
Període destinat a la realització de les activitats compreses en els projectes seleccionats: actuacions en directe, campanyes de promoció, acompanyament artístic i tasca professional real entre les agències associades
 
 
AA++ | Projectes seleccionats
 
Les agències Bankrobber (Barcelona) i Jérkov (Toulouse) amb els grups:
ESPERIT! i CATS ON TREES respectivament
 
Les agències Jeudis du Rock (Toulouse) i Unpictured (Barcelona) i 280 Com (Montpellier) amb els grups:
[CAMERA], BERLINIST i DESTIJL respectivament
 
Les agències Klakson (Toulouse) i Slow Walk Music (Barcelona) amb els grups:
SLIVO ELECTRIC KLUB i ALMA AFROBEAT ENSEMBLE respectivament
 
 
AA++ | MATERIALS IMPRESCINDIBLES
 
www.aaplusplus.eu
 
video resum jornades abril
http://www.youtube.com/watch?v=JOlt7RV26dY
 
video promocional presentació al MMVV
http://www.youtube.com/watch?v=LcO54QwkoQM

 

www.aaplusplus.eu

 

© 2014 XARXA DE CASES DE LA MÚSICA POPULAR